Ruilen & Annuleren

Wil je je bestelling ruilen of annuleren? Jammer dat niet alles naar wens is, maar natuurlijk helpen we je hierbij. Meld je product direct aan via de groene knop of lees verder op deze pagina voor meer informatie.

Product ruilen of annuleren >


Alle producten van Gomibo kunnen tot 31 dagen na ontvangst gratis geretourneerd worden. Na je retourmelding heb je 14 dagen om je product naar ons terug te sturen.


Spelregels ruilen of annuleren

 • Het product is in originele en ongebruikte staat voor zover redelijkerwijs mogelijk;
 • Het product is, indien redelijkerwijs mogelijk, compleet met onbeschadigde fabrieksverpakking, alle meegeleverde accessoires en onbeschreven boekjes;

Stuur je oordopjes retour?
Vanuit hygiënisch oogpunt dienen oordopjes die je retourneert ongebruikt te zijn. Stuur je oordopjes retour die niet meer schoon zijn? Dan worden er schoonmaakkosten van €12,50,- in rekening gebracht.

Voldoe je niet aan de spelregels?
Denk je dat je niet aan de spelregels voldoet? Ook dan bieden we je een goede oplossing. We controleren je product bij binnenkomst goed en bekijken welke opties we je kunnen bieden. Hiervan houden we je natuurlijk altijd op de hoogte. Je bepaalt zelf welke optie het beste bij je past en wat er met je product gaat gebeuren.


Je product ruilen of annuleren

Wil je liever een andere kleur, toch een ander product of je bestelling annuleren? Dat gaan we voor je regelen. Ruilen of annuleren kan tot 31 dagen na ontvangst en is gratis. Als je je bestelling annuleert, krijg je het aankoopbedrag inclusief verzendkosten (excl. extra verzendopties zoals aangetekend of verzekerd verzenden) binnen 5 werkdagen teruggestort.

Zet je toestel altijd eerst terug naar de fabrieksinstellingen voordat je deze opstuurt. Heb je een Apple iPhone? Zorg dan dat je ook de functie Zoek Mijn iPhone (Find My iPhone) uitschakelt. Anders kunnen we je retour niet in behandeling nemen.


Product ruilen of annuleren >


Als je je product hebt aangemeld, krijg je van ons een verzendlabel om je product gratis naar ons terug te sturen. Dit verzendlabel is 7 dagen geldig. Je kunt je pakket volgen met een code die je bij het versturen krijgt en je ontvangt een bevestiging als we je pakket hebben ontvangen. Vervolgens gaan we het ruilen of annuleren voor je regelen. We houden je hiervan per e-mail op de hoogte, zodat je precies weet waar je aan toe bent.


Je product is defect

Een defect product is heel vervelend, maar ook dan helpen we je! Kijk hiervoor op onze Garantie & Reparatie-pagina.


Je toestel terugzetten naar de fabrieksinstellingen

Voordat je je telefoon opstuurt, is het nodig om deze terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Hiermee verwijder je alle instellingen, apps en foto's van je toestel. Om deze te behouden kun je eerst een back-up maken. In onze toestelhulp leggen we uit hoe het maken van een back-up en het resetten werken.

Hier vindt je het herroepingsrecht voor consumenten

 • Herroepingsrecht voor consumenten

  Herroepingsrecht voor consumenten

  Het herroepingsrecht voor consumenten wordt ook wel het annuleringsrecht genoemd. Het annuleringsrecht zal hier worden aangeduid als het herroepingsrecht voor consumenten. (Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die voor het grootste deel niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit).

  Annuleringsbeleid

  Recht op herroeping

  Je hebt het recht dit contract binnen 31 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 31 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de leverancier is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.

  Om gebruik te maken van je herroepingsrecht dien je ons (MobielWerkt B.V., Waagstraat 1, 9712 JX Groningen, Nederland, telefoonnummer: 0800 58 303, e-mailadres: info@gomibo.be) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax, of per post verzonden e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing deze overeenkomst te herroepen. Je kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dat is niet verplicht.

  Je kunt ook het modelformulier voor herroeping of een andere unieke verklaring op onze website (www.gomibo.be) elektronisch invullen en indienen. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij je onmiddellijk een bevestiging (bijvoorbeeld per e-mail) van de ontvangst van een dergelijke herroeping.

  Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat je de kennisgeving over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verstuurt.

  Gevolgen van de herroeping

  Als je deze overeenkomst herroept, betalen wij je uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van je herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, alle betalingen terug die wij van je hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit jouw keuze voor een andere levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering). Wij zullen voor deze terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken als je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met je is overeengekomen; in geen geval zullen wij je voor deze terugbetaling kosten in rekening brengen.

  Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de producten hebben teruggekregen of totdat je het bewijs hebt geleverd dat je de producten hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat eerder is.

  Je moet de producten zonder vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je ons de annulering van dit contract hebt meegedeeld, naar ons terugsturen. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd als je de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen opstuurt.

  U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de producten als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de producten die niet noodzakelijk is voor het testen van hun aard, eigenschappen en werking.

  Gronden voor uitsluiting of herroepping

  Het herroepingsrecht is niet van toepassing op abonnementen

  - voor de levering van producten die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bestemming door de consument relevant is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;

  - voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;

  - voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

  - voor de levering van kranten en tijdschriften, met uitzondering van abonnementen.

  Het recht van opzegging vervalt vroegtijdig voor overeenkomsten

  - voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de zegel na de levering is verwijderd;

  - voor de levering van goederen die na de levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;

  - voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien de zegel na de levering is verwijderd.

Voor het retourneren van particuliere bestellingen kunt u het annuleringsformulier gebruiken, ook bekend als het template voor het herroepingsrecht, maar dit is niet verplicht. Bovendien regel je het nog sneller via je accountpagina.

Herroepingsformulier

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan MobielWerkt B.V., Waagstraat 1, 9712 JX Groningen, Nederland, emailadres: info@gomibo.be:
- Ik/wij (*) deel/delen u hierbij mede, dat ik/wij (*) onze overeenskomst betreffende de verkoop van de volgende producten (*)/levering van de volgende dienst herroepen.

- Besteld op (*)/ Ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.